Utbildning till takläggare

Att arbeta som takläggare innebär att ha kompetens att lägga all slags taktäckning. Det kan handla om både takpapp, plåttak och olika typer av tegeltak. Hantverket kräver att man har goda kunskaper om montering av fuktskydd, värmeisolering samt olika slag av ytskikt. Det innebär även kunskap om montering av t ex takfönster och takbrunnar för att det ska ske på ett fuktsäkert sätt. En viktig egenskap för en yrkesverksam hantverkare är att kunna arbeta på höga höjder och under olika väderförhållanden.

Gymnasieskolan

I de flesta kommuner i Sverige finns idag ett eller flera alternativ inom gymnasieskolan om man önskar utbilda sig till takläggare. Det är Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad som erbjuder utbildningen.

Gymnasieutbildningen kan vara upplagd som ett traditionellt Yrkesprogram för takläggare där eleverna får träna hantverket både i skolans verkstadslokaler och under minst 15 veckor av APL (arbetsplatsförlagt lärande). Den kan även anordnas i form av en lärlingsutbildning där minst halva studietiden är förlagd ute på en arbetsplats.

Friskolorna väljer oftast att anordna lärlingsutbildning, medan det inom den kommunala gymnasieskolan kan se olika ut på olika orter.

Alla utbildningar inom gymnasieskolan är idag 3-åriga. De ger yrkeskompetens samt grundläggande behörighet till högskolan för den som önskar studera vidare. Elever som kan även välja till vissa kurser som ger särskild behörighet, men då kan den krävas att det blir en utökad studieplan

Vuxenutbildning

På flera orter i landet anordnas yrkesutbildningar för vuxna inom ramen för Komvux. Det är inte alla kommuner som erbjuder utbildningen så är man vuxensökande bör man vara beredd att byta bostadsort under utbildningstiden.

Vuxenutbildningen genomförs på ungefär halva tiden jämfört med gymnasieskolans utbildning. Det har att göra med att man enbart fokuserar på kurser som är direkt kopplade till hantverkskunskapen som krävs för att bli takläggare. Kurser som ligger till grund för fortsatta studier på högskolenivå ingår inte utan de får läsas separat inom ramen för den traditionella vuxenutbildningen.

Yrkeshögskolan är ett annat alternativ för att tillgodogöra sig aktuell yrkeskompetens. Olika kommuner kan ansöka om att starta en utbildning inom Yrkeshögskolan och då är det arbetsmarknadens behov som avgör om utbildningen för klartecken att starta. Det här gör att tillgångne till utbildning inom Yrkeshögskolan kan variera år från år.

Framtidsutsikter

Takläggare såväl som andra hantverkare inom byggbranschen har goda chanser att få arbete både ur ett kortare och längre perspektiv. Arbetsmarknadsenheten för återkommande prognoser på ett och fem år. Faktorer som styr efterfråga på hantverkare är pensionsavgångar och konjunktursvängningar. Idag är det inte tillräckligt med de ungdomar som genomgår utbildningen inom gymnasieskolans ram för att täcka kommande behov av arbetskraft. De olika alternativen för vuxenutbildning blir därför allt viktigare.

Efter genomgången utbildning är man anställningsbar och får arbeta med lärlingslön ett antal timmar. Det brukar röra sig om cirka ett år innan man erhåller sitt yrkesbevis och därmed får full lön.
Snittlönen idag är cirka 28 000 kronor för en fullt utbildad takläggare. Därtill kan det tillkomma traktamenten och ersättning för obekväm arbetstid beroende på hur pressat läget är med att avsluta olika arbeten