alltBraDåligt

Hemsidetips – Fokusera på tydlig meny

Posted

Tydlighet och användarvänlighet bör genomsyra en hemsida. I alla fall om målet är att besökarna ska hitta rätt information och bli kunder. Det är även tydlighet och användarvänlighet som bör ligga i åtanke när menyn struktureras. Var sak på sin plats och i tydlig ordning.

Hur du, eller din webbyrå, bygger hemsidan är tydligt avgörande för hur många kunder som du kommer få. Till stor del handlar det om att sidan ska vara användarvänlig, mobilvänlig och konverterande. En punkt att börja med är att se över hur menyn är strukturerad. Vi ställer en E-butik mot en webbyrå för att visa på skillnaderna mellan vad som säljs.

Vad är det ni erbjuder?

Varför kommer det besökare till din webbplats? Är det en E-handel vill de troligtvis handla saker, är det ett tjänsteföretag önskas vissa tjänster bokas eller information om dessa hittas. Det är den primära orsaken vilket även därmed bör ligga först i menyn.

Är det ett städföretag bör alltså de olika städtjänsterna ligga i menyn längst till vänster. Det med allt från storstädningar till flyttstädningar. Är det en webbyrå kan ”Tjänster” presentera allt från att de bygger webbplatser till att de utför drift och service. Oavsett är det viktigt att bena ut det olika tjänsterna hos en webbyrå så att kunden tydligt ser vad som erbjuds och vad det är för skillnad på dessa.

Kontakta / Offert

Det är även fördel att ”Kontakta” finns med i menyn och detta framförallt om det är ett tjänsteföretag som jobbar som webbyrå stockholm. Inom E-handel kommer kunden primärt att handla utan att ha kontakt med företaget. Men är det ett tjänsteföretag vill många ha kontakt direkt med någon på företaget.

Om oss

Även här är det skillnad på E-handel och tjänsteföretag. Men även gällande hur stort företaget är. Dessa sidor brukar finnas på de flesta webbplatser och förklarar vilka som ligger bakom webbplatsen och vad man vill förmedla. Det är extra viktigt på småföretag där kunderna vill få en bakgrundsbild av vilka man handlar från. För en webbyrå, ett PR-företag eller en skribentbyrå är det extra viktigt då den personliga kompetensen ligger mer i fokus än inom allmänna tjänsteföretag.

Referenser

För en E-handel är detta främst viktigt om det är stora och dyra produkter som säljs. I annat fall brukar en koppling ske mot exempelvis TrustPilot eller liknande sidor. Fokus ligger här i att visa upp att man har många kunder och att dessa överlag är positiva.

För en webbyrå är det istället kvalité istället för kvantitet som ligger i fokus. Därmed blir det extra viktigt att ha en länk till referenssidan redan i menyn. De som vill ha hjälp av en webbyrå kommer att granska dessa utifrån vad de gjort förut innan man bestämmer sig om byrån ska anlitas eller inte. Att då kunna visa upp tidigare projekt är alltså en mycket stor fördel. Detta i likhet med alla yrken som kan klassas som ”hantverk”.

Det viktigaste först. Det är kan sammanfatta hur en meny bör struktureras. De flesta som kommer in på en webbplats (inom handeln) gör detta för att köpa något. Att då ha ”Om oss” först blir bakvänt. Däremot kan denna sida absolut fylla sin funktion – men senare i menyn.