alltBraDåligt

Att bli en bättre målare

Posted

För den som har arbetat som målare ett tag, eller för den som funderar på att bli målare i framtiden, finns det flera saker som är bra att träna på. För att riktigt frodas inom yrket finns ett par förmågor som de flesta kan enas om är viktiga. Hit hör till exempel ett sinne för färg och form och en förmåga att skapa goda kundrelationer. Här listar vi ett par förmågor som är bra att ha, eller utveckla för måleri – Göteborg, om man redan har dem.

Fysiken

Att ha en någorlunda god fysik är viktigt som målare. Som regel är det inte alltför tunga lyft man jobbar med, men man kan hamna i obekväma arbetspositioner och behöva arbeta med yviga rörelse stora delar av dagen. I allmänhet är arbetet som målare mycket rörligt.

Om man inte har en god grundfysik kan jobbet av USP upplevas särskilt tungt. Dessutom löper målare en relativt hög risk att drabbas av arbetssjukdomar. Utan en god grundfysik är man sämre rustad att stå emot dessa.målare, hus och måleri

Kreativa förmågor

Arbetet som målare är i regel ganska kreativt. Det gäller att ha en känsla för färg och form och till viss del vara lagd åt det estetiska hållet. Ibland är inte alla lösningar självklara, och alla jobb är inte i detalj utformade på förhand för målarengöteborg.se. I sådana lägen krävs en god fantasi att slutföra jobbet på ett bra sätt – ett sätt som kunden är nöjd med.

Noggrannhet

Noggrannhet är en dygd, brukar man säga. För målare är det här särskilt viktigt. Om inte arbetet utförs noggrant och precist finns anledning för kunden att klaga. Kundrelationer och kundnöjdhet är avgörande för att en målarfirma ska gå runt, och gärna mer än så. Ifall arbetet inte utförs noggrant kommer konsumenten sannolikt att leta efter en annan aktör som kan göra det bättre.

Känsla för service

Som nämnt ovan är kundrelationer mycket viktiga för en målarfirma. Att ha en god känsla för service gör så att dessa relationer kan stärkas. Kundkontakter är en stor del av en målares vardag, och det gäller att kunna svara på de frågor som ställs på ett tillfredsställande sätt för färgscheman. Till exempel bör man ha mycket goda kunskaper om färg för att kunna ge rätt råd och tips till kunden.

Sociala förmågor

Det hör till viss del ihop med rubriken ovan. Att ha en god social förmåga är viktigt för att kunna skapa och bibehålla goda kundrelationer. Det är också viktigt i det avseendet att målarjobbet sällan är ensamt. Visserligen kan man arbeta självständigt många gånger, men så är man också omgiven av kollegor, kunder och andra hantverkare på arbetsplatsen. Att kunna samarbeta när det behövs är något som arbetsgivare ställer som krav.

Vara självgående

Även om man, som ovan nämnt, ofta är omgiven av kollegor, andra hantverkare och kunder bör man fortfarande vara självgående. När ett problem i arbetet uppstår bör man ha problemlösningsförmågan att inte låta det vara ett hinder. Ibland är jobben också ensamma – då bör man inte bara klara av, utan också trivas med att vara självgående.