alltBraDåligt

Information om rekryteringsmyndigheten

Posted

I Sverige finns 254 statliga myndigheter med olika ansvarsområden. Rekryteringsmyndigheten har i uppdrag att sköta rekrytering till Totalförsvaret i Sverige. Det är viktigt att det är rätt personer som väljs ut för att säkra tryggheten inom olika delar av samhället.

Myndigheten använder sig av tester, undersökningar och bedömningar av olika slag för att säkerställa kvaliteten i sitt arbete. Detta gäller oavsett vilket av följande områden som rekryteringen avser.

Mönstring och grundutbildning med värnplikt

De 18-åringar som utsetts för mönstring får en kallelse cirka två månader i förväg.

Tester och undersökningar under mönstringsdagarna ligger till grund för rekrytering av flickor och pojkar som ska genomgå värnplikten vid någon av försvarsanläggningarna i landet

Officersprogrammet

Det är Försvarshögskolan som administrerar ansökningarna till programmet, men det är myndigheten som säkerställer att rätt personer kommer i fråga för rekrytering till utbildningen. Utbildningen är treårig och leder fram till officersexamen.

Särskild officersutbildning

Personer som redan har en akademisk utbildning på minst 180 högskolepoäng kan gå en särskild officersutbildning. Myndigheten testar om de sökande är aktuella för rekrytering till denna ledarskapsutbildning som är 12 månader lång och förlagd till Försvarshögskolan.

Utbildning i Skydd mot olyckor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för en 2-årig utbildning för den som är intresserad av att arbeta i räddningstjänsten. Rekryteringsmyndigheten testar de sökande för att säkerställa att de håller måttet för de medicinska krav som ställs. De genomför även en rad krävande fysiska tester med de sökande. Därefter kan de som klarar samtliga test erbjudas en plats i utbildningen.

Utbildningen anordnas som campusutbildning i Revinge och Sandö, men går även att läsa som en distansutbildning.

Polisutbildningen

Rekryteringsmyndigheten ansvarar för tester och undersökningar för sökande till polisutbildningen.

För att kunna bli antagen krävs god fysik och mental styrka. Det är inte ovanligt att personer söker flera gånger innan de till slut blir aktuella för rekrytering.

Utbildningen är 5 terminer lång och genomförs i Umeå, Stockholm, Borås, Växjö och Malmö.

Borås, Umeå och Växjö erbjuder även distansutbildning

 Breddad rekrytering

Genomgående för allt arbete som genomförs av Myndigheten är en strävan efter att öka bredden på urvalet av bland de sökande Som det ser ut idag så är det flest manliga sökande till samtliga utbildningar. Målet är att få in fler kvinnliga sökande. Sökande med utländsk bakgrund har ökat, men önskemålet är att få en fördelning som speglar hela den svenska befolkningen.

Personer som kommer från studieovana familjer är inte så väl representerade bland de sökande. Det är något man önskar förändra.