Hur månens vibrationer påverkar oss

Månen är det som ligger närmast oss i vårt solsystem och därför har dess vibration en stark påverkan på oss och våra liv. Det kanske låter konstigt men månens vibration påverkar olika horoskop på olika sätt. Vissa kan få en stark negativ effekt, andra en svag negativt effekt, en stark positiv effekt eller en svag positiv effekt medan vissa horoskop inte märker någon skillnad. Det är inte alltid månens vibration har någon märkbar effekt på oss. Det beror på månens position och ens horoskop.

Alla påverkas i olika grad

Månen påverkar oss varje natt vare sig vi märker det eller inte. Ibland kanske man inte vet varför något är som det är och man kanske inte tänker sig att det har med månen att göra. Särskilt inte när människor runt en har märkt av något – men de kanske inte har samma horoskop som en själv och därför inte fått samma effekt av månen som du fått med horoskop och spådom online där. Det är dock alltid sant att månen påverkar oss eftersom det är en stor måne och den har starka vibrationer så är det lika bra att lära sig hur månen påverkar så att man kan acceptera dess effekter.

Vissa individer känner mer än andra

Olika horoskop får olika effekt och i olika grad men det är också sant att vissa individer känner av mer än andra. Det handlar delvis om hur närvarande man är och hur avslappnad man är – också hur medveten man är om att månen påverkar en. Det är svårt att känna sig påverkad av något man inte vet om kan påverka en.

Om du vill veta mer

Så tycker jag att du skall ta kontakt med en riktig astrolog som kan ställa ett riktigt horoskop för dig och även berätta om hur månen och planeterna påverkar dig i livet. Det är verkligen värdefull information som kan ge dig djupa insikter i dig själv och ditt liv och även hjälpa dig att acceptera stunder när du kanske inte känner dig lika bra som vanligt. Det är enklare att acceptera ett dåligt humör om det har med månen att göra än om man rakt av beskyller sig själv för det.